Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Analiza optymizmu na rynkach
  3. Rekordowa cena złota
  4. Pogłębiający się kryzys w Chinach
  5. IPO na GPW

Wszechobecny optymizm na rynkach

Niewątpliwie nastroje na rynkach rozgrzane są jeszcze bardziej, mimo początku mroźnej zimy. Pierwszą dobrą oznaką była rosnąca wartość Bitcoina, przez co wirtualny pieniądz osiągną na koniec tygodnia wartość ok. 43840 USD, co daje tygodniowy wzrost o ok. 13%. Oprócz słabości USD (wywołanej przez rosnące oczekiwania co do spadku stóp procentowych), który przełożył się na atrakcyjność aktywów ryzykownych, pojawiają się także nadzieje, na powstanie ETFów opartych na Bitcoinie. Mając również na uwadze zeszłotygodniowe spotkanie pomiędzy przedstawicielami z Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) i firmy Grayscale Investment, która chce stworzyć ETF na tym aktywie, wzrost Bitcoina był uzasadniony. Jak podają analitycy, do końca 2024 roku wartość tego aktywa może wzrosnąć do poziomu 100 tys. USD.

Kurs bitcoina (BTC/USD) na przestrzeni ostatniego roku, źródło: stooq.pl

Jak było wspominane wyżej, na rynku zapanował także optymizm w związku z wypowiedzią przewodniczącego FED Jerome Powella sprzed tygodnia (01.12.2023 r.). Optymizm był duży do tego stopnia, że podkreślenie zachowania równowagi między utrzymaniem restrykcyjnej polityki pieniężnej a wspieraniem tzw. miękkiego lądowania przez FED nie poruszyły inwestorów. Fundamentalnym czynnikiem, który determinuje takie zachowania inwestorów, może być pozytywny odczyt inflacji sprzed miesiąca (14.11.2023 r.), gdzie inflacja wyniosła 3,2%, czyli o 0,1% mniej niż podawał konsensus. Oczekują oni z tego powodu, że pierwsze cięcia stóp procentowych zawitają już w marcu 2024 roku. Za to ekonomiści podchodzą do tego bardziej sceptycznie, oczekując pierwszych cięć stóp od czerwca 2024 roku, zważywszy na to, że walka z inflacją jeszcze się nie skończyła, a cel inflacyjny nie został osiągnięty. Sytuacja trochę zmieniła się w ubiegły piątek (08.12.2023 r.) po osiągnięciu mocniejszych danych z rynku pracy z piątku (08.12.2023 r.), wykazujących spadek bezrobocia do 3,7% (przy konsensusie 3,9%). Sam odczyt spowodował, że szanse na cięcie stóp procentowych na posiedzeniu w marcu 2024 roku zmniejszyło się z 55,4% do 47,4% na rzecz utrzymania dotychczasowych wartości.

Prawdopodobieństwo zmian stóp procentowych przez FED na posiedzeniach w 2024 roku, źródło: CME Group, CME Fedwatch Tool

Udział (%) odpowiedzi ekonomistów dotyczący kwartału, w którym FED obniży stopy procentowe, źródło: Financial Times

Taki zapał wśród inwestorów o poprawę sytuacji gospodarki widać prawie w każdym odczycie rynkowym. Z najważniejszych są to spadek rentowności 10-letnich obligacji skarbowych amerykańskich do poziomu 4,21 (co wskazuje na mniejszy niepokój wśród inwestorów odnośnie do sytuacji rynkowej), osiągnięcie w poniedziałek (04.12.2023 r.) najwyższej wartości złota w tym roku na poziomie 2144,83 USD/ozt (głównie spowodowane oczekiwaniami co do polityki monetarnej FEDu), mocniejsze dane z rynku pracy z piątku (08.12.2023 r.), wykazujące spadek bezrobocia do 3,7% (przy konsensusie 3,9%) czy rekordowa liczba aktywów ogółem w listopadzie (1,3 bln USD), sprzyjająca funduszom rynku pieniężnego (przez wzrost stóp procentowych w bieżącym roku z 4,5 do 5,5%). W wyniku publikacji zaskakujących danych z rynku pracy, nastąpiła w ostatni dzień ubiegłego tygodnia lekka zmiana, obniżając wartość złota i podwyższając rentowność obligacji amerykańskich.

Napływ kapitału dla funduszy rynku pieniężnego w ujęciu rocznym, źródło: Isabelnet.com
Kurs złota (USD/ozt) w ostatnim miesiącu, źródło: stooq.pl
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA w ostatnim miesiącu, źródło: stooq.pl

Podobna skala optymizmu przelała się także na pozostałe rynki, w tym na rynek polski. Już w ubiegłym tygodniu w piątek (01.12.2023 r.) wszystkie największe spółki na polskim parkiecie wykazywały dodatnie stopy zwrotu w przeciągu dnia, natomiast w ciągu całego tygodnia indeks WIG ustanowił nowe ATH (All Time High) na poziomie 77666 pkt.

Notowania spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 na początku grudnia, źródło: DM BOŚ

Dużą rolę ma tutaj polska złotówka, która od dłuższego czasu umacnia się względem euro. Należy zaznaczyć, że spadki wartości euro wynikają ze zmian prognoz dotyczących polityki pieniężnej w Europie. Jak wskazują wyceny, EBC w przyszłym roku może obniżyć stopy procentowe nawet o 140 pb., lecz działania podejmowane w ostatnim czasie przez FED w pewnej części też były powodem spadku euro. Tym samym lokowanie środków w Polsce jest dla inwestorów zagranicznych bardziej przystępne, co napędza polską giełdę. Co więcej, w ubiegłym tygodniu została opublikowana Lista 2000, sporządzona przez portal Rzeczpospolita. Na liście pojawiło się 130 podmiotów w formie spółki giełdowej, które stanowiły jedynie 6,7% wszystkim firm, lecz opowiadały za 23,5% łącznych przychodów.

Oczekiwania rynku do obniżek stóp procentowych przez ECB w 2024 roku, źródło: stooq.pl

"Nowy rok, nowy rynek" - na jak długo zawita optymizm?

Jak już zostało wspomniane, wiele aspektów przemawia za znaczną poprawą wartości cen akcji spółek, rokowania na następny rok również są pozytywne, a indeksy świecą się na zielono. O ile te przekonania nie były tworzone bezpodstawnie, o czym świadczą przedstawione wcześniej dane, to pojawiają się również przesłanki, które są pewną przestrogą ku ciągle rosnącemu optymizmowi. Pomimo dobrych wyników, ekonomiści w ankiecie National Association for Business Economics (NABE) wskazują, że PKB Stanów Zjednoczonych jest odmienne od szacunków z października oraz że istnieje 50% szans na recesję w 2024 roku. W trzecim kwartale gospodarka rozwijała się w tempie 5,2%, lecz szacunki wskazują na znaczne spowolnienie do 1,2% w czwartym kwartale 2023 roku, zgodnie z danymi Banku Federalnego Rezerw w Atlancie. W ciągu kolejnych kwartałów w 2024 roku spowolnienie ma być jeszcze głębsze i osiągnąć poziom 1%.

Wzrost gospodarczy Stanów Zjednoczonych (kwartalne, estymacja na IV kwartał), źródło: Fox Business

Podobnie w Polsce wartość indeksu WIG osiągnęła rekordową wartość, jednak do końca roku można podejrzewać pojawienie się nowych szczytów. Mając na uwadze, że w okresie grudnia tzw. Rajd Świętego Mikołaja jest spotykanym zjawiskiem oraz że wśród czołowych spółek są te, które skorzystają z tegorocznej zimy – m.in. sektor odzieżowy i handlowy (CCC, Pepco, Allegro, LPP i inne). Tym samym można podejrzewać, że kursy akcji nie odzwierciedlają realnej wartości rynku, a po sezonie wartości zostaną zdyskontowane. Pozostaje tylko pytanie jak bardzo dotychczasowa polityka monetarna i wartość złotego będą w harmonii ze wspomnianymi branżami. W negatywnym scenariuszu dyskonto może się okazać większe niż przewidzi rynek.

Pokłosie rosnącego kryzysu nieruchomości w Chinach

Przechodząc do Państwa Środka, należy zwrócić uwagę na pogłębiające się problemy, które zauważają już zagraniczne instytucje. W ubiegłym tygodniu agencja ratingowa Moody’s dokonała zmiany perspektywy ratingu kredytowego Chin na poziomie A1 ze stabilnej na negatywną. Jako powód wskazano trwający już od dłuższego czasu kryzys w sektorze nieruchomości oraz rosnące ryzyko wzrostu gospodarczego. Zbliżające się widmo upadku dewelopera Evergrande, jak i malejąca sprzedaż mieszkań na rynku, są coraz większą przesłanką do rozpatrywania Chin w innym świetle. Wizja światowego hegemona może w najbliższych latach coraz bardziej słabnąć.

źródło: twitter/MKalwasinski

Poruszenie na polskim rynku IPO

Wraz z wejściem w końcówkę roku, inwestorzy doczekali się upragnionego pierwszego IPO (Initial Public Offering) w 2023 roku. Szczęśliwcem jest spółka budowlana Murapol, która w ubiegłą środę (06.12.2023 r.) ustaliła ostatecznie liczbę i cenę akcji, natomiast w następnym tygodniu będzie dopuszczona do obrotu na głównym parkiecie. Jest to dość wyjątkowa chwila, mając na uwadze, że przez ostatnie 2 lata nie pojawiła się żadna nowa spółka na głównym parkiecie. Tym samym Murapol z ceną ostateczną w wysokości 33 zł za akcję (pierwotnie 35 zł) oferta spółki przekroczyła 404 mln zł, będąc jedną z największych ofert na GPW. Co ważne, spółka wykazuje duży potencjał do rozwoju, na co wskazują wyniki finansowe – przychody ze sprzedaży w latach 2020-22 osiągnęły średnioroczny wzrost o 8%, natomiast wyniki za 2023 roku za III kwartały były zbliżone do całorocznego wyniku z 2022 roku. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku zysku netto (CAGR = 53%). Pozostaje jedynie poczekać, czy jest to przedsmak do kolejnych zapowiedzi IPO na GPW, czy to może pojedynczy przypadek.

żródło: oficjalna strona spółki, informacje o spółce w ofercie publicznej

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy