Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Spadek inflacji i niepewna przyszłość
  3. Różnorodność wzrostów cen na rynku metali
  4. Przegląd polskich spółek giełdowych
  5. Euforia na światowych rynkach

Inflacja spada, ale czy to oznacza koniec problemów?

Drugi tydzień stycznia dostarczył inwestorom solidną dawkę danych makroekonomicznych dotyczących wzrostów cen w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. W Stanach Zjednoczonych inflacja zgodnie z prognozami wyniosła 6,5% r/r. Miesiąc wcześniej, w listopadzie, ten wskaźnik wynosił 7,1%. W Polsce wzrost cen w grudniu wynosił 16,6% (r/r) i było to o 0,9 p.p. mniej niż odnotowany wzrost cen w listopadzie. Ekonomiści z ING Bank Śląski uważają, że ceny opału odjęły od stopy inflacji w grudniu 0,5 pp., ponieważ w ciągu jednego miesiąca spadły o 10,8%.

Wartość PKB, stopy procentowej i inflacji w latach kryzysów naftowych w USA, źródło: Opracowanie własne na podstawie danych OECD

Spadki dynamiki wzrostu cen wywołują pozytywne emocje na rynkach, nie można jednak zapominać o kosztach walki z inflacją. Stopy procentowe w Polsce i USA są na najwyższych poziomach od kilkunastu lat, a sam cykl zacieśniania polityki pieniężnej był rekordowo szybki. By nie rzucać słów na wiatr, warto przypomnieć, jak wyglądało zacieśnianie monetarne w latach 70. i 80. ubiegłego wieku w Stanach Zjednoczonych. Na wykresie 1. pokazujemy wzrost inflacji wywoływany szokami naftowymi w latach 1973 oraz 1979. Organ odpowiedzialny za politykę monetarną w USA, System Rezerwy Federalnej (Fed), w okresach wyższej inflacji starał się utrzymywać stopę procentową powyżej stopy inflacji. Działania Fed-u nie zawsze były spójne, co szczególnie widać na początku lat 80., gdzie taka polityka może podważyć reputację Banków Centralnych. W prezentowanym okresie, mimo że próby zdławienia inflacji były udane, to niosły za sobą znaczące skutki. Jak widać na wykresie obok, pod koniec cyklów podwyżek stóp procentowych następował spadek realnego PKB.

Obecnie może się wydawać, że szczyt inflacji mamy za sobą, nie oznacza to jednak, że Banki Centralne wrócą z poziomami stóp do minimalnych poziomów bliskich zera, a inflacja wróci do celu inflacyjnego Banków Centralnych w kilka miesięcy. Po osiągnięciu celu inflacyjnego stopy procentowe powinny być wyższe od inflacji, by realna stopa procentowa była dodatnia. Nie wiadomo również, jak mocno na restrykcyjną politykę pieniężną zareagują światowe gospodarki. Historia pokazuje, by patrzeć na nadchodzące kwartały z dużą ostrożnością i spodziewać się zahamowania wzrostu PKB lub nawet jego spadku. Co prawda agencje ratingowe i międzynarodowe instytucje nie przewidują, aby Polskę dotknęła mocna recesja, mówi się raczej o spowolnieniu wzrostu lub o płytkiej recesji, ale trzeba pamiętać, że w 2022 roku prognozy były z miesiąca na miesiąc bardziej pesymistyczne. Jednego można być pewnym — czekające nas kwartały wniosą dużo nowej wiedzy na temat wpływu polityki Banków Centralnych na światowe gospodarki.

Ceny metali rosną, a przyczyny są różne

 

Cena złota jeszcze w listopadzie była niższa niż 1650 USD za uncję (oz.), a w drugim tygodniu stycznia przebiła 1900 USD/oz. Jest to reakcja na malejącą dynamikę inflacji i oczekiwania co do złagodzenia polityki przez Fed, mniej restrykcyjna polityka monetarna Amerykańskiej Rezerwy Federalnej osłabi dolara, co spowoduje, że cena złota w dolarze będzie rosnąć. Wzrost ceny złota jest również wspierany przez wciąż wysoką niepewność co do przyszłości. Cena złota za niedługo powinna testować historyczne maksimum, a przy dalej osłabiającym się dolarze będzie próbować wyznaczyć nowe ATH (All Time High).

Kurs ceny złota za uncję na przestrzeni 5 lat, źródło: stooq.pl
Kurs ceny miedzi na przestrzeni 5 lat, źródło: stooq.pl

 

Miedź to kolejny metal, który w drugim tygodniu stycznia zaliczył duże wzrosty.. Widać to szczególnie na wykresie obok, gdzie cena wzrosła do poziomu z czerwca 2022 r., osiągając poziom bliski 420 ¢/lb (cent/funt). Podstawą wzrostu ceny tego surowca było złagodzenie obaw o globalną recesję, a także o recesję i niski wzrost gospodarczy w Chinach w kolejnych latach. Wystąpiły również obawy o podaż miedzi, ponieważ w Peru została zaatakowana kopalnia Antapaccay należąca do koncernu Glencore. W całym kraju trwa kryzys polityczny, który budzi obawy co do działalności wielu kopalni w tym kraju.

Przegląd spółek na polskim parkiecie

Dobry start w 2023 roku z pewnością zaliczyli akcjonariusze Komputronik SA. Spółka poinformowała, że zakończyło się postępowanie restrukturyzacyjne i będzie ono miało wpływ na wyniki za okres 01.04.2022 – 31.12.2022 r. Komputronik osiągnie 146,5 mln zł nadzwyczajnego zysku. Na ten wynik składa się redukcja wierzytelności oraz dyskonto długoterminowych zobowiązań układowych. Od ogłoszenia wiadomości o zakończeniu postępowania sanacyjnego, kurs Komputronik SA wzrósł z niecałych 5 zł, do 7,10 zł za akcję.

Piątek (13.01.2023 r.) nie był pechowy dla Synektik SA. Ogłosili, że szacunkowe przychody za IV kwartał 2022 r. wyniosą 130 mln złotych, co daje wzrost o 267% w stosunku do analogicznego okresu rok temu. Kurs spółki w piątek (13.01.2023 r.) zanotował tym samym 6-procentowy wzrost, co było także podyktowane wzmożoną aktywnością inwestorów na otwarciu giełdy. Synektik SA zajmuje się rozwiązaniami informatycznymi, nowymi technologiami oraz usługami i wsparciem dla placówek medycznych w zakresie radiologii. Spółka także mocno rozwija segment robotyki chirurgicznej. W trzech ostatnich kwartałach 2022 roku sprzedała 7 systemów da Vinci, wykorzystywanych do przeprowadzania zabiegów chirurgicznych.

Na informację o tym, że Shopee wycofuje się z Polski pozytywnie, zareagował kurs Allegro. W czwartek 12.01.2023 kurs Allegro wzrósł z okolic 29 złotych do 31 złotych za akcję, natomiast dzień później oscylował w granicach 30,5-31,5 złotych. Liczba użytkowników Allegro w grudniu 2022 wynosiła 19,4 mln i taki wynik pozwolił na zajęcie pierwszego miejsca wśród platform e-commerce. Shopee miało w analogicznym okresie 9 mln użytkowników, więc akcjonariusze Allegro, mają podstawy sądzić, że Allegro przejmie dużą ich część i będzie obsługiwać kilka milionów klientów miesięcznie więcej.

Kurs akcji Komputronik w ostatnich 5 dniach, źródło: stooq.pl
Kurs akcji Synektik SA w ostatnich 5 dniach, źródło: stooq.pl
Kurs akcji Allegro w ostatnich 5 dniach, źródło: stooq.pl

Przesadna Euforia na światowych giełdach czy powrót do normalności?

Kurs indeksu DAX w ostatnim miesiącu, źródło: stooq.pl

Od początku roku światowe indeksy notują solidne wzrosty, wśród nich wyróżnić trzeba DAX. Niemiecki indeks giełdowy od początku roku wzrósł o 1000 punktów, co daje 7,1% w dwa tygodnie, przebijając poziom 15000 i ustanawiając wielomiesięczne maksimum. W zeszłym roku ostatni raz taki poziom osiągnął w lutym. Świetnie radzi sobie również WIG — z poziomu 58000 pkt wzrósł do ponad 62000 pkt i pod koniec drugiego tygodnia roku oscylował między 61000 a 62000 pkt, co daje wzrost o 6,9%. S&P 500 na początku roku był nieco powyżej 3800 pkt, a po kilku dniach wzrostów, w trzecim tygodniu stycznia będzie testować poziom 4000 pkt.

Optymizm na rynkach trwający już od października każe myśleć o nadchodzącej większej korekcie, z drugiej strony może czekać nas konsolidacja na obecnych poziomach i nerwowe oczekiwanie na dane makroekonomiczne oraz giełdowe pojawiające się w najbliższym czasie. W ubiegły piątek (13.01.2023 r.) wystartował sezon publikacji wyników spółek na WallStreet. Jak podają różne serwisy informacyjne, powołujące się na dane udostępnione przez FactSet, spółki wchodzące w skład S&P 500 mają zanotować spadek zysku na akcję nawet o 4,8%. Niemniej jednak najbliższy czas przyniesie dużo odpowiedzi, zarówno w danych makroekonomicznych, jak i wynikach spółek.

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy