Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Obawy dotyczące sektora bankowego
  3. Odświeżające dane o inflacji
    w krajach europejskich
  4. Przegląd rynku w Polsce i za granicą
  5. Optymistyczne zakończenie
    marca w Europie

Marche funèbre dla trupów z bankowych szaf

Grzebiemy trupy z bankowych szaf
Dominującym nastrojem na rynkach była niepewność, wynikająca z zawirowań na globalnym rynku bankowym. Obawy dotyczące kondycji banków to temat, który od dłuższego czasu pojawia się na rynkach finansowych, gdyż banki, które zmuszone były należycie pochować zalegające w ich szafach od dawna trupy, same dostrzegły, w tej grobowej wizji, widmo swojego kresu. Europejski Bank Centralny i Rezerwa Federalna twierdzą, że sektor jest odporny na dalsze podwyżki stóp procentowych. Niemniej jednak szwajcarskie organy regulacyjne musiały niedawno interweniować, pośrednicząc w przejęciu Credit Suisse przez UBS. Obawy dotyczące kondycji banków zwiększają się, co wywołuje niepokój na rynkach finansowych.

Inwestorzy, którzy po przejściach z ostatnich tygodni stracili zaufanie do sektora, szukali przysłowiowych „trupów w szafach” przechowywanych przez bankowców. Zjawisko to możemy dostrzec po spojrzeniu na wyceny powiązanych z bankami swapów ryzyka kredytowego (tzw. CDSów), czyli produktów finansowych, działających podobnie jak ubezpieczenie dla obligacji korporacyjnych. Po zakupie posiadający produkt płaci za jego posiadanie, a sprzedawca zobowiązuje się do wypłaty środków, w przypadku gdy dana firma nie będzie w stanie spłacić swoich obligacji. Jednym z najistotniejszych przykładów tego procesu, był gwałtowny spadek notowań akcji Deutsche Bank w ubiegły piątek (24.03.2023 r.). Sprzedaż na giełdzie we Frankfurcie spowodowała spadek notowań tego banku o 11,6%.  Największy niemieckim kredytodawca, nie był jedynym bankiem notującym spadek. Wartość akcji Commerzbank spadła o 5,9%, a francuski BNP Paribas staniał o 5,8%. Dla pełnego obrazu sytuacji warto jednak stwierdzić, że CDSy są notowane na mało płynnym rynku międzybankowym i nie zawsze odzwierciedlają rzeczywistą kondycję danego banku. Ponadto wymienione wyżej banki zdążyły do tej pory wybić się z trendu spadkowego, notując odpowiednio wzrosty kolejno o 3.86%, 6.47%, i 5.61% przez ostatnie pięć dni (stan na 31.03). Intuicja podpowiada zatem, że wszystkie „trupy” zostały już pochowane w rytmie marche funèbre i nie muszą zalegać w biurach banków, aczkolwiek lepiej wstrzymać się jeszcze z bardziej zdecydowanymi osądami. Coraz bardziej jednak wydaje się, że uda się nam uniknąć pogrzebów samych banków.

Cena akcji Deutsche Bank od 23.03 do 30.03, źródło: opracowanie własne na podstawie finance.yahoo
Cena akcji Commerzbank od 23.03 do 30.03, źródło: opracowanie własne na podstawie finance.yahoo
Cena akcji BNP Paribas od 23.03 do 30.03, źródło: opracowanie własne na podstawie finance.yahoo

Inflacja lekko zaskoczyła

Wartość indeksu FTSE100 w ubiegłym tygodniu, źródło: stooq.pl

Obserwatorzy rynków finansowych zdążyli się już przyzwyczaić do pesymistycznych nastrojów ostatnich dni. A jednak, dane inflacyjne z Europy, w tym zwłaszcza z Polski skutecznie poprawiły im humor. Sesja czwartkowa (30.03) na giełdach europejskich rozpoczęła się od wzrostów, które utrzymywały się przez większość dnia. Wpłynął na to spadek inflacji CPI w Hiszpanii z 6% r/r do 3,3% r/r, co było znacznie lepszym wynikiem, niż oczekiwano. Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego DI Xelion, zwraca jednak uwagę, że to raczej efekty bazy związane z ubiegłorocznym wybuchem wojny. Inflacja bazowa też spadła po raz pierwszy od 23 miesięcy – z 7,6% r/r do 7,5% r/r. Korekta nastrojów pojawiła się w południe, gdyż analogiczne dane z Niemiec prezentowały się inaczej — CPI spadł z 8,7% r/r do 7,4% r/r, co było tylko o 0,1 pp. wyższe od oczekiwań Jednakże, w końcowych minutach sesji, indeksy ponownie zaczęły rosnąć, a dzień zakończył się wzrostami (FTSE100 zyskującym 0,74% a IBEX o 1,5%).

Wartość indeksu IBEX35 w ubiegłym tygodniu, źródło: stooq.pl

W piątek (31.03.2023 r.) Główny Urząd Statystyczny opublikował szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za marzec 2023 roku. Według danych GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2023 r. wzrosły r/r o 16,2%, natomiast w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 1,1%. Część ekonomistów uważa, że najtrudniejszy okres już za nami i to początek ostrego procesu dezinflacji, a wskaźnik osiągnie jednocyfrowy poziom na koniec III kwartału br. Ekonomista wyjaśnia, że „w najbliższych miesiącach spadek inflacji będzie wynikał głównie z obniżek cen żywności i paliw„. Ponadto stwierdza, że w dalszej perspektywie z coraz większą siłą zobaczymy efekty podwyżek stóp procentowych, które z naturalnym opóźnieniem, mogą trwać nawet 1,5 do 2 lat. Ekonomiści z BGK przewidują, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopę referencyjną o 50 pb. w listopadzie, co będzie początkiem cyklu redukcji stóp procentowych. Niemniej jednak zaznaczają, że ryzykiem dla scenariusza stosunkowo szybkich obniżek jest dalsze utrzymywanie się wysokiej inflacji.

Wszechobecny optymizm na zakończenie miesiąca

Polska
W czwartek (30.03.2023 r.), indeks WIG20 zanotował wzrost o 3,15%, więc był to jego najlepszy dzień w tym roku, co miało miejsce przy obrotach przekraczających 1,33 mld zł. Oprócz tego mWIG40 wzrósł o 2,11%, a sWIG80 o 0,07%. Wzrosty akcji PZU i Allegro wywołały euforię na rynku, a chociaż obie spółki zaczynały dzień już wysoko, to ich zwyżki znacznie przyspieszyły pod koniec sesji – Allegro, które zaskoczyło wynikami, zyskało w ciągu tygodnia 13,98%, a PZU 6,77%. Większość czołowych akcji, z wyjątkiem Dino (-0,62%) wyrażało podobną tendencję. W mWIG40 na pierwszy plan wysunęły się akcje Eurocash (+7,56%) i Enea (+7,59%). Informacja o planowanej dywidendzie o 21,59% przyczyniła się do wzrostu akcji Bumech, który od września notował spadki.
Świat
W ten dzień na giełdzie w USA wyniki były nieco gorsze niż w Europie, gdzie S&P500 wzrosło o 0,57%., a NASDAQ o 0,73%. Zmienność rynku długu spadła, a obligacje dwuletnie notowane były w czwartek (30.03.2023 r.) z rentownościami na poziomie 4,05-4,15%, by zamknąć się 2 pb. wyżej, na 4,12%. Wciąż dobrze rokują firmy z branży półprzewodnikowej, natomiast Amazon zdrożał o 1,75%. Z drugiej strony ceny banków regionalnych były pod wyraźną presją, a największy spadek zanotował Charles Schwab (-4,96%, -36,98% YTD, czyli od początku roku). Przyczyną tych problemów nie jest ochrona depozytów klientów, lecz nieudane inwestycje w dług o dalekiej zapadalności w poprzednich latach. W piątkowych (31.03.2023 r.) godzinach porannych wszystkie ważniejsze rynki azjatyckie zanotowały wzrosty. Notowania kontraktów futures sugerują kontynuację wzrostów w Europie i USA, co oznacza, że pomimo poprzednich zawirowań, miesiąc zapewne zakończy się pozytywnie na wszystkich najistotniejszych rynkach. W Polsce z kolei oczekuje się, że WIG ponownie wzrośnie.

Wartość indeksu WIG20 w ostatnim tygodniu, źródło: stooq.pl
Cena akcji Allegro w ostatnim tygodniu, źródło: stooq.pl
Cena akcji PZU w ostatnim tygodniu, źródło: stooq.pl

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy