Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Nowy członek traktatu NATO
  3. Widmo rosnących zagrożeń gospodarczych
  4. Zmiany na polskim parkiecie
    szansą na rozwój
  5. Kondycja polskich i zagranicznych
    spółek giełdowych

Światowa gospodarka. Od chaosu do porządku.

Poszerzenie liczby członków traktatu północno-atlantyckiego
Finlandia oficjalnie została 31. członkiem Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) we wtorek, co oznacza poważną zmianę w strukturze sojuszu. Fiński minister spraw zagranicznych, Pekka Haavisto, zakończył proces akcesyjny, przekazując oficjalny dokument sekretarzowi stanu USA Antony’emu Blinkenowi w Brukseli. Premier kraju, Sanna Marin, słowami: „Finlandia wkracza w nową erę jako członek NATO. Jestem dumna z Finlandii i Finów”. Okazała swoją wdzięczność, ale i nadzieje związane z sojuszem. Członkostwo Finlandii zapewni lepszą integrację sił w zakresie szkolenia i dostępu do określonych zasobów, ale jest także ciosem dla prezydenta Rosji Władimira Putina, który od dawna dąży do osłabienia NATO i jego dalszej ekspansji. Jednak, z gospodarczego punktu widzenia, wstąpienie do sojuszu otworzy kraj na inwestorów.

Kraje europejskie należące do NATO; źródło: statista.com

Rosnące w siłę zagrożenia gospodarcze
Szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Kristalina Georgieva, ostrzega przed rosnącymi zagrożeniami, które mogą spowolnić gospodarkę światową w najbliższych latach. Według prognoz wzrost gospodarczy w 2023 roku wyniesie mniej niż 3%, co jest najniższą średnioterminową prognozą od 1990 roku. Można uznać to za zdecydowany spadek w porównaniu do ubiegłego roku (3,4%), a także średniej, wynoszącej 3,8%. Istnieje zatem ryzyko, że przyczyni się to do dalszego zwiększania się odsetka ludzi głodujących i ubogich na całym świecie – trendu nasilającego się coraz bardziej od początku kryzysu COVID-19.

Głównymi przyczynami takiego stanu rzeczy są, w szczególności, wysokie stopy procentowe, upadki instytucji bankowych, a także napięcia w sferze geopolitycznej Europy oraz pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Coraz bardziej krucha gospodarka światowa przyniesie ze sobą większą niestabilność finansową, ale nie zmierza to w kierunku powtórki globalnego kryzysu finansowego z 2008 r., ponieważ system finansowy jest obecnie znacznie „czystszy”. Według MFW około 15% krajów o niskich dochodach jest obecnie zadłużonych, a kolejne 45% boryka się z wysokimi długami. Dodatkowo wysoka inflacja zmusza rządy państw do zachowania szczególnej ostrożności, jeśli chodzi o nowe plany wydatków i budżetu. Georgieva powtórzyła także ostrzeżenie ze stycznia o obniżeniu światowego produktu krajowego brutto nawet o 7%, będącego rezultatem ograniczenia przepływu kapitału i współpracy międzynarodowej. W niektórych krajach spadek ten może wynieść nawet 12% wartości PKB. Stąd szczególne wezwanie do wzmocnienia łańcuchów dostaw oraz dodatkowego zasilenia funduszu powierniczego dla najbiedniejszych krajów.

Zmiany nową szansą na rozwój?

Kurs akcji PKO BP w ostatnim miesiącu; źródło: stooq.pl
Kurs akcji PKN Orlen w ostatnim miesiącu; źródło: stooq.pl

Pełniący od ośmiu miesięcy obowiązki prezesa największego polskiego banku PKO BP, Paweł Gruza, złożył rezygnację ze skutkiem ostatecznym na dzień 12 kwietnia. Jak podano w komunikacie: „Złożona rezygnacja, zgodnie z informacją zawartą w jej treści, nie oznacza rezygnacji Pana Pawła Gruzy z uczestnictwa w składzie Zarządu Banku ani z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Banku”. W ciągu dwóch lat bank miał już trzech prezesów: Jana Emeryka Rościszewskiego, Iwonę Dudę i wspomnianego wcześniej Pawła Gruzę. Oznacza to rozpoczęcie kolejnej „batalii” o przejęcie sterów w PKO BP.

Kilka dni temu PKN Orlen zerwał umowę na dostawy ropy z rosyjską spółką Tatnieft, który początkowo miał obowiązywać do 2024 roku i wynosił 200 tysięcy ton ropy miesięcznie. Wstrzymanie dostaw przez stronę rosyjską 25 lutego 2023 roku spowodowało wypowiedzenie kontraktu przez Orlen. „W warunkach umowy było zapisane, że jeżeli ropa nie jest dostarczana przez określony czas, mamy prawo wypowiedzieć kontrakt. (…) na tej podstawie bez kar wypowiedzieliśmy ten kontrakt”. – stwierdził prezes Daniel Obajtek.

Kondycja polskich i zagranicznych spółek

Wraz z przeniesieniem uwagi z sektora bankowego na kondycję amerykańskiego rynku pracy, coraz bardziej zauważalne staje się spowolnienie popytu na pracę, które jest interpretowane przez wielu inwestorów jako spadek aktywności gospodarczej. Dane Departamentu Pracy USA wskazują na wzrost wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w tygodniu poprzedzającym 1 kwietnia, wynoszącym około 228 tysięcy. Dodatkowo odnotowano gwałtowny spadek ofert pracy z 10,6 mln w styczniu do 9,9 mln w lutym. Czwartek był dniem starań o jak najlepszą pozycję na rynku, co wynikało z piątkowej (07,04,2023 r.) publikacji raportu o zatrudnieniu i dnia wolnego od sesji na giełdzie. Benchmark S&P 500 zakończył dzień ze wzrostem wynoszącym 0,4% (+1,34% w ciągu tygodnia), a Nasdaq Composite zyskał 0,8% (+0,6% w ciągu tygodnia). Akcje Airbnb (ABNB) spadły po ukazaniu się raportu, który wskazał na powstawanie podobnych platform, oferujących zniżki, które chcą wyeliminować Airbnb. Europejskie giełdy, przed czterodniową przerwą wielkanocną, także mogły się pochwalić zamknięciem na plusie. Indeks Stoxx 600 wzrósł do 0,5%, po kilku dniach marginalnych strat. Niemiecki DAX zakończył czwartkową sesję z podobnym wynikiem.

Kurs Airbnb; 6 kwietnia; źródło: stooq.pl
Kurs Airbnb w ubiegłym tygodniu; źródło: stooq.pl
Wartość indeksu S&P 500; 6 kwietnia; źródło: stooq.pl
Wartość indeksu S&P 500 w ubiegłym tygodniu; źródło: stooq.pl

Na polskim parkiecie, WIG 20 spadł o 0,15% a WIG o 0,02%, przy czym najsłabiej radziło sobie LPP – spadek o 2,3% a najlepiej Pekao – wzrost o 0,9%. Można stwierdzić, że zmiany większości notowanych spółek były niewielkie, co zapewne spowodowane jest rozpoczynającą się przerwą świąteczną. Dodatkowo warto wspomnieć, że węgierski producent pasz UBM rozważa potencjalne wejście na warszawską giełdę.

Wartość indeksu WIG; 6 kwietnia; źródło; stooq.pl
Wartość indeksu WIG w ubiegłym tygodniu; źródło; stooq.pl

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy