Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Ważny moment dla kryptowalut
  3. Dolar znów po 4 zł
  4. Przegląd rynku ropy

Największa giełda kryptowalutowa na świecie doszła do porozumienia z amerykańskimi organami regulacyjnymi. W ramach ugody, Binance zobowiązała się do zapłacenia ponad 4,3 miliarda dolarów kary, a założyciel, Changpeng Zhao, zrezygnował z funkcji prezesa. Zhao przyznał się do zarzutów dotyczących prania brudnych pieniędzy, za co zapłacił dodatkowo karę w wysokości 50 milionów dolarów. Ugoda została osiągnięta z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości, Biurem Kontroli nad Aktywami Zagranicznymi, CFTC (jednym z regulatorów rynku kapitałowego) oraz Siecią Zwalczania Przestępstw Finansowych. Dotyczy ona naruszeń przepisów dotyczących sankcji i prania brudnych pieniędzy przez Binance, w tym umożliwienia podejrzanym podmiotom dokonywania transakcji służących finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy karteli narkotykowych, a także świadczenia usług klientom w Iranie, naruszając tym samym amerykańskie sankcje. Janet Yellen, amerykańska sekretarz skarbu, poinformowała, że Binance umożliwiła różnym podejrzanym podmiotom przeprowadzenie ponad 100 tysięcy transakcji, z których część służyła finansowaniu terroryzmu i praniu pieniędzy. Prokurator generalny USA, Merrick Garland, stwierdził, że Binance stawiała swoje zyski ponad bezpieczeństwo obywateli amerykańskich. W oficjalnym oświadczeniu Binance przyznała, że w początkowym okresie działalności nie wystarczająco dbała o kwestie związane ze zgodnością z przepisami. Obecnie firma podjęła działania mające na celu skuteczne przeciwdziałanie wszelkim nielegalnym praktykom. Warto podkreślić, że amerykańscy regulatorzy nie zarzucili Binance manipulacji na rynku ani defraudacji klientów. Giełda wyraziła również przekonanie, że branża kryptowaluta oraz sama Binance mają perspektywiczną przyszłość.

Wpis założyciela giełdy Binance, Changpenga Zhao, źródło: twitter.com

Dolar znów po 4 złote

Polski złoty ma za sobą fantastyczne 2 miesiące. Nasza waluta jest obecnie jedną z silniejszych na rynku walutowym, co przekłada się na silne umacnianie się względem innych walut. Efekt? Dolar poniżej granicy 4 złotych, a euro poniżej 4.40. Dla pary walutowej USD/PLN takie poziomy ostatni raz były widziane w połowie lipca tego roku, kiedy to dolar zszedł poniżej granicy 4 złotych tylko na kilka dni, żeby później wzrosnąć do poziomu prawie 4.45. Teraz sytuacja jest nieco inna, ponieważ za umocnieniem polskiej waluty stoi prawdopodobne utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie przez NBP do połowy, a nawet do końca przyszłego roku. Ważny wpływ na przyszłe decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą mieć projekcie dotyczące inflacji. Na chwile obecną osiągniecie celu inflacyjnego (2.5%) oddaliło się o kwartał wobec poprzedniej prognozy. Warto pamiętać, że kolejne ryzyka wzrostu inflacji są związane przede wszystkim z tarczami antyinflacyjnymi wprowadzonymi przez polski rząd. Wraz z nowym rokiem wygaśnie obniżona stawka VAT na podstawowe artykuły żywnościowe. Dodatkowym czynnikiem, który sprawił, że polski złoty jest tak silny były wyniki wyborów parlamentarnych w październiku tego roku. Od poniedziałku 16.10, czyli dniu po wyborach, złotówka umocniła się względem dolara aż o ponad 7%. Kolejnym czynnikiem o charakterze politycznym, związanym z wyborami parlamentarnymi jest brak chęci wspierania polityki gospodarczej nowego rządu przez RPP i rosnące napięcie między prezesem NBP a nową władzą. Przechodząc do dolara, tutaj spory wpływ na słabość tej waluty mają bardzo dobre dane makroekonomiczne dotyczące inflacji. W zeszłym tygodniu, a dokładnie we wtorek (14.11) poznaliśmy dane dotyczące inflacji konsumenckiej , z kolei we środę (15.11) wyniki inflacji producenckiej za październik w Stanach Zjednoczonym. Inflacja konsumencka wyniosła 3.2%, wobec oczekiwań na poziomie 3.3%, natomiast inflacja producencka wyniosła  1.3% wobec oczekiwań 1.9%, więc wyraźnie poniżej oczekiwań. Jeśli w dalszym ciągu polska waluta będzie się umacniać, a dolar będzie tracił to bardzo możliwe, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy dolara na poziomach niewidzianych od lat.

Previous
Next
Previous
Next

Przegląd rynku ropy

Ropa naftowa od końca września znajduje się w trendzie spadkowym. Wtedy ceny oscylowały nawet w granicach 94 dolarów za baryłkę ropy WTI. W piątek (24.11.23r.) cena surowca zamknęła się na poziomie 75.18 dolarów co stanowi spadek, aż o 20% względem wrześniowych szczytów. Obecnie rynek przygląda się spotkaniu OPEC+, które było zaplanowane na 26 listopada, jednak zostało przełożone na 30 listopada. Jest to prawdopodobnie spowodowane wystąpieniem sporów wśród członków organizacji dotyczących kwot dostaw szczególnie przez państwa afrykańskie, w tym m.in. Nigerię czy Angolę. Spotkanie będzie miało na celu osiągnięcie konsensusu w sprawie kwot dostaw ropy przez państwa afrykańskie oraz ustalenie podstawowych limitów dla wszystkich krajów na rok 2024. W przyszłym tygodniu możemy spodziewać się podwyższonej zmienności na rynku ropy naftowej, a szczególnie w czwartek (30.11.23r.), kiedy ma odbyć się spotkanie OPEC+.

Previous
Next

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy