Zespół

Dyrektor strategii: Norbert Smaga

Dyrektor sprzedaży: Maria Kuder

Dyrektor marketingu: Mateusz Krawczyk

Redaktor Naczelna: Ewa Madej

Zastępca Redaktora: Bartłomiej Mielniczek

Dział Artykułów pod przewodnictwem Tomasza Kowalczyka:

  • Dawid Kękuś 
  • Kacper Gibadło
  • Wiktoria Mazur

Dział Analiz pod przewodnictwem Michała Mgleja:

  • Piotr Klimont
  • Adrian Korzeń 
  • Aleksander Knurek
  • Tomasz Nowak