Kontakt

Adres pocztowy:

Profit Journal, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków

Adresy email do redakcji:

Redakcja: redakcja@profit-journal.pl
Redaktor naczelna; Ewa Madej: ewa.madej@profit-journal.pl