Stop Loss. Take Profit

WSPÓŁPRACA

Czym jest INDEX?

Koło Naukowe Rynku Kapitałowego INDEX zostało założone w 1999 roku. Jesteśmy jedną z najstarszych i najprężniej działających organizacji studenckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wśród naszych Alumnów odnaleźć można liderów rynku kapitałowego, branżowych ekspertów oraz członków społeczności start-upowej. Nasi członkowie co roku uczestniczą w realizacji ponad 4 projektów o skali ogólnopolskiej, zdobywając nowe umiejętności, rozwijając pasje i nawiązując przyjaźnie.

Profit Journal to magazyn finansowy wydawany pod egidą działającego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX. Naszym celem jest stworzenie platformy wymiany poglądów na najważniejsze kwestie z zakresu finansów, ekonomii i ogólnego otoczenia gospodarczego. Chcemy stanowić łącznik pomiędzy światem studenckim a dziennikarstwem ekonomicznym.

25 osób w zespole
Profit Journal

Tworzymy do 3
wydań rocznie

Działamy nieprzerwanie
od 10 lat

Pozostałe projekty Indexu:

Jako Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Index, poszukujemy partnerów, którzy będą gotowi podjąć współpracę z naszym Kołem, by wspólnie z nami kreować wartość dodaną dla środowiska akademickiego, ale też spełniać cele i założenia organizacji z nami współpracujących.

Nasze Koło składa się z takich sekcji jak:

Capital Market Days – corocznej konferencji finansowej o zasięgu ogólnopolskim,

Index Investment Challenge, gdzie uczestnicy z całej polski ścierają się w rywalizacji podczas konkursu inwestycyjnego,

Funduszu Index, w którym nasi członkowie doskonalą swoje umiejętności związane z zarządzeniem aktywami oraz graniem na giełdzie,


z kolei Akademia Index pomaga poznać studentom tajniki finansów wraz z pomocą ekspertów, a ukończenie kursu poświadczane jest dyplomem,

Paneli Analitycznych na które zapraszamy prominentnych mówców, a także Alumnów naszego Koła, by mogli oni podzielić się swoją wiedzą z pozostałymi członkami Indexu,

oraz oczywiście Profit Journal – magazynu finansowego nad którym od 10 lat nieprzerwanie pracuje wielu studentów z Indexu!

Formularz kontaktowy

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy