Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Słabnąca inflacja na rynku
    rodzimym i światowym
  3. Nieugiętość Banku Kanady
  4. Wzrost wartości
    indeksów i surowców
  5. Zmiany par walutowych
  6. Rosnąca siła polskiej gospodarki

Święta, święta…a po świętach? Poświąteczne podsumowanie kondycji rynków

Po okresie świątecznym, w którym wiele krajów świętowało Wielkanoc, rynki finansowe powracają do normalnego funkcjonowania. Tydzień po Świętach Wielkanocnych jest niezwykle istotny dla inwestorów z powodu kluczowych wydarzeń rynkowych m.in.  publikacja wskaźników inflacji w USA, Polsce oraz innych krajach Europy, a także decyzja kanadyjskiego banku o stopach procentowych.  W kontekście powyższych danych należy przyjrzeć się notowaniom m.in.  XAUUSD, S&P500 oraz USD.

Inflacja słabnie? Przypadek USA
Inflacja to nadal gorący temat najbliższych miesięcy, ze względu na oczekiwania, które wskazują na spadek jej wartości. W wielu krajach powoli spada, podobnie jest również w Stanach Zjednoczonych, gdzie poziom inflacji jest niższy od prognozy. W marcu wskaźnik wzrostu cen wyniósł 5% r/r. wobec prognozy wynoszącej 5,2% i 6% odnotowanych w lutym bieżącego roku. Niewątpliwie jest to jeden z kluczowych czynników dla rynków finansowych, gdyż to właśnie on ma ogromny wpływ na dalsze działania amerykańskiego banku centralnego odnośnie podwyżki stóp procentowych. Inflacja bazowa (z wyłączeniem cen żywności oraz energii) w marcu w USA wyniosła 5,6% r/r. Sytuacja wydaje się być niezwykle interesująca z powodu decyzji, która czeka FED w maju odnośnie stóp procentowych. Zdania są podzielone, jeśli chodzi o podwyżkę o 25 punktów bazowych lub  pozostawienie stopy funduszy federalnych na poziomie 4,75-5,00%. Jednak coraz częściej można zauważyć zdania o rozpoczęciu cyklu obniżek stóp procentowych jeszcze w tym roku. Odczyt inflacji za marzec został dobrze przyjęty przez inwestorów. W efekcie rentowności obligacji amerykańskich spadają, dolar osłabia się, a główne indeksy giełdowe są w trendzie wzrostowym.

Inflacja CPI w USA w ostatnich latach, Źródło: https://tradingeconomics.com/united-states/inflation-cpi

Podobne tendencje w Niemczech
Niemcy również w czwartek (13.04.2023 r.) otrzymały oficjalne dane odnośnie inflacji w ich kraju. Stopa inflacji mierzona jako zmiana wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku – wyniosła w marcu 2023 7,4%. W styczniu oraz lutym inflacja wynosiła 8,7%. Widoczne jest więc, że inflacja osłabła, ale nadal jest na wysokim poziomie. Warto dodać również, że ceny konsumpcyjne wzrosły w marcu o 0,8% w porównaniu do lutego 2023 r. W marcu ceny produktów energetycznych były o 3,5% wyższe niż w poprzednim roku. Wystąpił efekt bazy ze względu na gwałtowny wzrost cen energii w 2022 roku. Jeśli chodzi o ceny żywności, to nasi zachodni sąsiedzi muszą zmierzyć się z podwyżką rzędu 22,3% r/r. Podwyżki niektórych  artykułów spożywczych były naprawdę wysokie np. cukier, za który konsument musiał zapłacić o 70,9% więcej niż w marcu poprzedniego roku.

Inflacja CPI w Niemczech w ostatnich latach, źródło: tradingeconomics.com
Inflacja CPI w Polsce w ostatnich latach, źródło: tradingeconomics.com

Sytuacja inflacji w Polsce
Na rodzimym podwórku również widoczny jest spadek wartości inflacji. Dynamika wzrostu cen w marcu br. wyniosła 16,1% r/r, mimo prognozy na poziomie 16,2%. Jednak należy podkreślić, że w ujęciu miesięcznym ceny z marca rosły w tempie 1,1% przyrównując dane do lutego 2023 r. W dużej mierze wartości te wynikają m.in. z efektu bazy statystycznej, kiedy to w marcu ubiegłego roku doszło do nagłego wzrostu cen w odpowiedzi na wojnę na Ukrainie. Biorąc pod uwagę skład koszyka, to najszybciej drożały żywność i napoje  (24%) a użytkowanie mieszkania i nośniki energii odnotowały wzrost o 19,6% r/r. W kategorii produktów żywnościowych najbardziej podrożał (tak jak w przypadku naszych zachodnich sąsiadów) cukier – aż o 81,5%. Prognozy zapowiadają dalszy spadek inflacji, co wskazuje na wolniejszy przyrost cen.

Parę słów o nieugiętości banku centralnego Kraju Klonowego Liścia

Bank of Canada postanowił, że stopy procentowe zostaną utrzymane na niezmienionym poziomie (główna stopa wynosi 4,5%). Ostatni raz podwyżki dokonano w styczniu 2023r. CAD nie reaguje na powyższe dane, jednak istotne wydaje się, że waluta umacniała się przede wszystkim ze względu na wzrosty na rynku ropy. Bank of Canada jednak pozostaje przy stanowisku, iż tempo płac nie odpowiada celowi inflacyjnemu i cały czas rozważany jest powrót do podwyżek stóp procentowych.

Wysokość stóp procentowych w Kanadzie, źródło: tradingeconomics.com
Wartość złota (USD/ozt.) w ostatnim roku, źródło: stooq.pl
Wartość indeksu S&P500 w ostatnim roku, źródło: stooq.pl

Patrząc na główne indeksy na giełdach, warto przyjrzeć się niewątpliwie złotu, które jest coraz bliżej rekordu, dzięki osłabieniu inflacji w USA. Ceny za uncję złota rosły nieprzerwanie od kilku dni, kiedy to w czwartek (13.04.2023 r.) osiągnęły poziom 2042 dolarów, a ich wartość była kształtowana m.in. przez oczekiwania, które wskazują na ostatnią podwyżkę stóp procentowych przez Fed w maju. Motorem napędowym dla złota niewątpliwie jest odczyt inflacji konsumenckiej za marzec na poziomie 5%, będący najniższą wartością od maja 2021 roku. Dodatkowo warto podkreślić, że cenę złota wspierają spadające rentowności obligacji, a także słabszy dolar amerykański.

Optymistyczne informacje odnośnie inflacji na rynku amerykańskim na pierwszy rzut oka pozytywnie oddziałują na oczekiwania i powinny napawać do dalszych wzrostów amerykańskich indeksów giełdowych. S&P500 w czwartek (13.04.2023 r.), na koniec dnia, osiągnął najwyższy poziom od miesiąca i odnotował wartość 4 146,22 pkt. W piątek (14.04.2023 r.), przez chwilę, indeks sięgnął ponad 4160 pkt, jednak później widoczny jest spadek wartości.

Jak sytuacja z dolarem?

Wartość pary walutowej USD/CAD w ostatnim miesiącu, źródło: stooq.pl
Wartość pary walutowej USD/PLN w ostatnim miesiącu, źródło: stooq.pl

Tak jak wspomniano, Bank Centralny Kanady postanowił utrzymać stopy procentowe na obowiązującym od kilku miesięcy poziomie, ale nie mówi stop. Wskazuje, że nie powiedział ostatniego zdania, jeśli chodzi o koniec podwyżek stóp procentowych. Po pojawieniu się tej informacji można zauważyć umacnianie się CAD na rynku. Pierwsza reakcja na pozostawieniu stopy procentowej na niezmienionym poziomie sprawiła nagły wzrost o 0,1%, jednak później odnotowywano istotne spadki. Warto dodać, że para USD/CAD była nisko za sprawą opublikowanych danych o inflacji CPI z USA oraz słabszego dolara. Obecnie widoczne jest niewielkie odbicie.

Polska złotówka rośnie w siłę po dłuższym okresie stabilizacji. Kurs USD/PLN jest w tendencji spadkowej od kilku tygodni, znajdując się w pewnej chwili poniżej poziomu 4,20 PLN. Amerykańska waluta jest obecnie o ponad 15% tańsza niż 6 miesięcy temu, kiedy to miało miejsce spadanie z historycznego szczytu 5,05 PLN. Wpływ na taką sytuację może mieć m.in. osłabianie się dolara amerykańskiego na rynku. Niewątpliwie jest to reakcja na dane płynące z amerykańskiej gospodarki odnośnie spadającej inflacji oraz możliwości podniesienia stóp procentowych przez Fed. Widać więc, że inwestorzy, w odpowiedzi na powyższe zdarzenia, postanowili trzymać więcej środków w polskich aktywach.

Ogromna siła polskiej gospodarki

Niewątpliwie warto się jeszcze pochylić nad historyczną wartością nadwyżki handlowej Polski. NBP opublikowało dane, które wskazują na blisko 2,6 mld euro nadwyżki na rachunku bieżącym. Eksport towarów z Polski wzrósł o 10% w skali roku (do wartości 27 165 mln euro), a import spadł o 5,4%. Korzystny wpływ na saldo handlu zagranicznego miała zmiana cen w wymianie towarowej z zagranicą, gdyż ceny w eksporcie rosły szybciej niż w imporcie. Dodatkowo zmiany w zakresie wolumenu wymiany towarowej miały pozytywny wpływ na saldo handlu zagranicznego. Podkreślić należy, że w lutym 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło – 8,1 mld zł. Luty bieżącego roku był drugim z kolei miesiącem, w którym zanotowano dodatnie saldo obrotów towarowych. Czy wskazuje to na odzyskiwanie zaufania inwestorów?

Saldo rachunku bieżącego (w EUR, mln) dla Polski, źródło: macronext.pl

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy