Stany Zjednoczone bronią się przed niewypłacalnością

Budżet USA niezagrożony 

W środę 15 grudnia 2021 r. Izba Reprezentantów, a wcześniej Senat Stanów Zjednoczonych zdecydowali o podniesieniu limitu zadłużenia. Nowy próg został podwyższony o 2,5 bln USD, dzięki czemu ryzyko defaultu Stanów Zjednoczonych zostało przeniesione na początek 2023 roku. Zdaniem szefowej resortu finansów Janet Yellen, gdyby obu partiom nie udało się dojść do porozumienia w sprawie, to już 15 grudnia USA stałyby się niewypłacalne. Jednak dzięki staraniom demokratów oraz republikanów oraz przyspieszonemu procesu legislacji udało się uniknąć kolejnego defaultu USA.

Bilans handlowy na minusie

Ostanie dane dotyczące polskiej wymiany handlowej nie napawają optymizmem. Według oficjalnych statystyk, różnica między eksportem a importem w III kwartale 2021 roku wyniosła -2,2 mld EUR. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku, saldo polskiego bilansu handlowego spadło o 6,6 mld EUR, co jest największym spadkiem rok do roku w ostatnim dwudziestoleciu. Jednym z powodów wzrastającej wartości importu może być wzrost cen surowców, które Polska jest zmuszona importować. Główny ekonomista Pulsu Biznesu, Ignacy Morawski twierdzi, że słabe dane dotyczące bilansu handlowego mogą być spowodowane wzrostem inwestycji w Polsce, które rosną kosztem wzrostu importu. Drugim, bardziej pesymistycznym wyjaśnieniem słabych danych, jest spowolnienie gospodarki niemieckiej, która jest głównym partnerem handlowym Polski.

Stopy procentowe ponownie w górę

Coraz wyższa stopa inflacji spędza sen z powiek członkom Rady Polityki Pieniężnej. Z tego powodu 8 grudnia 2021 roku stopy procentowe zostały podwyższone o 50 punktów bazowych. Stopa referencyjna, która jest najistotniejszą z katalogu podstawowych stóp procentowych, wynosi już 1,75%. Zdaniem analityków, cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce będzie się nasilał ze względu na rosnącą inflację. Przewiduje się, że stopa procentowa może wzrosnąć nawet do 3%.

Do walki z inflacją postanowił włączyć się również rząd, który zdecydował o wprowadzaniu tarczy antyinflacyjnej mającej złagodzić wzrost cen głównie za pomocą obniżki podatków. Jak jednak przekonuje NBP, tarcza ta ma charakter krótkookresowy, i aby zmniejszyć inflację w średnim i długim okresie konieczne jest zacieśnienie polityki monetarnej.

Inflacja w Niemczech i jej skutki dla Europy-

Dane dotyczące inflacji w Niemczech nie przestają zaskakiwać. Stopa inflacji w RFN wynosi obecnie 6% i jedynie 5 krajów strefy Euro może „pochwalić się” szybszym wzrostem cen. Jest to problem głównie dla niemieckiego modelu kapitalizmu, który zakłada angażowanie się w długoterminowe projekty inwestycyjne, które zakładają stabilność cen w długim terminie. Obecna inflacja to duży problem dla tego typu gospodarki. Dodatkowo inflacja jest coraz bardziej dostrzegana przez Niemców, co stanowi duże wyzwanie dla nowo wybranego rządu. Taka sytuacja może nieść duże znaczenie dla całej Europy, ponieważ Niemcy jako najmocniejsza gospodarka w Europie mogą naciskać na Europejski Bank Centralny, aby ten zaczął zacieśnianie polityki monetarnej, co może wywołać spowolnienie w całej Strefie Euro.

Opracowanie własne

Omikron

Zdecydowanie największą niewiadomą dla funkcjonowania światowej gospodarki jest nowy wariant koronawirusa – Omikron. Niepewność budzi przede wszystkim zaraźliwość oraz odporność wariantu na szczepionki. Z tego powodu coraz więcej państw wstrzymuje otwieranie gospodarki bądź nakazuje jej ponowne zamknięcie. Nowe oraz powracające restrykcje mogą zahamować wychodzenie gospodarki z kryzysu, co może znacząco przedłużyć kryzys gospodarczy wywołany epidemią koronawirusa. 

About the author