Za Horyzontem Budownictwa: Perspektywy i Wyzwania dla Rynku Nieruchomości

Ludzie od zarania dziejów byli podstawą działania gospodarek światowych. Gwarantem efektywności działania ich pracy było zaspokojenie potrzeb niższego rzędu, takich jak spożywanie jedzenia, czy przysłowiowy „dach nad głową” oraz wyższego rzędu jak chociażby samorealizacja. Problemem prawidłowego spełnienia potrzeb jest zrealizowanie w większym stopniu poprzedniego szczebla. Jeżeli takowe nie będą spełnione to piramida może runąć. Można to porównać do budowy domu – jeżeli fundamenty nie będą solidne to bryła po jakimś czasie zburzy się. Jednym z takich fundamentów jest, przed chwilą wymieniony, dom czy mieszkanie. Jeżeli miejsca zamieszkania będą poza zasięgiem człowieka może to doprowadzić to katastrofalnych skutków gospodarczych.

Continue Reading