Raport makroekonomiczny

Branża pożyczkowa w dołku

Jak podają analitycy Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego, liczba pożyczek udzielonych w października br. była o 18,6% niższa niż w październiku roku poprzedniego.  Spadek liczby przyznanych pożyczek jest jednakże mniejszy od spadku ich wartości, która zmalała w tym okresie o 28,7%.
Średnia wartość pojedynczej pożyczki wyniosła w październiku 2966 zł, co oznacza wzrost o 2,1 proc. w porównaniu do września 2020 r. i spadek o 12,5 proc. w ujęciu rok do roku.

Liczba i wartość przyznanych pożyczek w okresie marzec – październik 2020 w stosunku do analogicznego okresu w  2019r.

Źródło: CFIR

Okres świąteczny może pozytywnie wpłynąć na branżę, zwłaszcza na wzrost wartości udzielanych kredytów konsumpcyjnych. Głównym zagrożeniem pozostaje kwestia dalszych obostrzeń, które może wprowadzić rząd w celu przeciwdziałania rozwojowi pandemii.

Strona podażowa jest hamowana przez otoczenie prawne, które po tzw. małym TSUE oraz wprowadzeniu przepisów Tarczy Antykryzysowej 1.0  (obniżenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych) jest coraz bardziej niekorzystne dla branży co hamuje ekspansję kredytową.

Świąteczne zakupy w tym roku oszczędniejsze

Badania zachowań konsumenckich przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte zaprezentowane w raporcie „Zakupy świąteczne 2020” informują, iż prognozowane wydatki świąteczne w tym roku wyniosą w Polsce 1 318 zł na osobę. Jest to o 29% mniej niż rok temu. Kategorią, w której najmocniej ograniczymy wydatki są podróże (spadek wydatków aż o 72%) – w tym roku wydamy na nie średnio 58 zł. Najmniej ograniczymy wydatki na prezenty – spadną one o 8% w porównaniu do zeszłego roku i wyniosą średnio 680 zł.

Prognozowane spadki dotyczą całego kontynentu. Mieszkańcy innych badanych europejskich krajów przewidują jeszcze głębsze cięcia, sięgające ponad 48% (Włochy). Najwyższy budżet planują przeznaczyć na święta Hiszpanie (spadek o 47%), chcący wydać równowartość prawie 1 660 zł. Z kolei najmniejsze wydatki na ten cel, spośród badanych krajów, prognozują Holendrzy: średnio 945 zł.
               

Wydatki świąteczne poniesione w 2019 i planowane w 2020 w Polsce [PLN]

Źródło: Deloitte

Spadki są skutkiem działania czynników hamujących konsumpcję. Na budżet ponad połowy respondentów negatywnie wpłyną ograniczenia związane z pandemią (62%), niestabilność gospodarcza (60%), czy wyższe koszty życia (53%). Z czynników pozytywnie wpływających na budżet, najczęściej wymieniane były występujące promocje i rabaty (25%), czy lepsza sytuacja finansowa (21%).

Prowadzenie domu coraz droższe

W raporcie makroekonomicznym z 21 listopada informowaliśmy  o wysokiej stopie inflacji, która według danych Eurostatu w październiku w ujęciu rocznym wyniosła 3,8%. Na najwyższą inflację pośród krajów Unii Europejskiej wpłynął przede wszystkim wzrost cen usług, w tym głównie cen administrowanych, czyli tych, na których wysokość ma wpływ państwo lub samorządy.
Do najbardziej drożejących usług należał wywóz śmieci –  o 50,4 % więcej rok do roku.  W górę poszły też usługi kanalizacyjne, prąd, cena zaopatrywania w wodę.  
Drożeje również prąd. Uwzględniając siłę nabywczą, ceny prądu w Polsce są jednymi z najwyższych w Unii. Zestawiając pierwszą połowę 2020 r. z analogicznym okresem 2019 r., ceny energii elektrycznej w walucie krajowej najmocniej wzrosły na Litwie (13,6%). Na drugim miejscu jest Polska, gdzie podwyżka wyniosła (12,9%).

Niestety nie zanosi się na obniżenie kosztów energii elektrycznej w przyszłym roku. Koncerny energetyczne przez podwyżkę cen energii będą chciały odbić sobie rosnące koszty działalności. O skali ich wzrostu zadecyduje Urząd Regulacji Energetyki, który zatwierdza taryfy dla gospodarstw domowych na podstawie wniosków przedstawionych urzędowi przez największych producentów w Polsce.  Jak stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli, uzależnienie polskiej energetyki od węgla powoduje wzrost cen produkcji, który musi być uwzględniony w cenniku.

Ceny te podniesie także wprowadzana  w przyszłym roku nowa opłata mocowa, która ma pokrywać koszty funkcjonowania rynku mocy. Eksperci szacują tą opłatę na średnio 90zł rocznie na gospodarstwo domowe. 

Ogółem koszty użytkowania domu wzrosły o 7,3 proc. rok do roku.

Wybrane wskaźniki stopy inflacji

Źródło: mbank

GPW

To był dobry tydzień dla warszawskiej giełdy co m.in. widać po wykresie kursów akcji dużych spółek. Na zamknięciu piątkowej sesji WIG20 drożał o 3.05%, co uczyniło GPW liderem wśród giełd europejskich. 

Wszystko za sprawą dużych spółek, z CD Projektem i KGHM na czele, które mocno ciągnęły indeksy w górę. Podczas piątkowej sesji akcje polskiego potentata wydobywczego zyskały 5,16%, rosnąc 4. kolejną sesję i 8. z ostatnich 11, a także wybijając się na nowe wieloletnie maksima. Utrzymujący się w zasadzie od początku listopada duży popyt na walory koncernu z Lubina to zasługa szybujących cen miedzi, które obecnie są najwyższe od 7 lat.

Z kolei w przypadku CD Projektu inwestorzy wyceniają napięte oczekiwania na premierę gry Cyberpunk 2077, która będzie miała miejsce 10 grudnia. Akcje dewelopera gier są obecnie najdroższe od września.

W ujęciu tygodniowym WIG-20 przyniósł stopę zwrotu rzędu 5,13%, plasując się obecnie na poziomie 1 947,68 pkt.

Tygodniowe stopy zwrotu dla komponentów WIG20 30.11-4.12.2020

Źródło: biznes radar

About the author