Leasing – trzecia droga finansowania

Istnieje kilka sposobów finansowania inwestycji w firmie: część przedsiębiorstw decyduje się na kredyty, inni płacą pieniędzmi, które firma już zarobiła, ale nie możemy zapominać też o leasingach. Wielu przedsiębiorców obawia się tej formy finansowania ze względu na stosunkowo wysoki poziom skomplikowania, zwłaszcza w kontekście podatków. Mimo trudności, rynek ten nieustannie się rozwija.

Czym właściwie jest leasing?

Leasing w praktyce znajduje się gdzieś pomiędzy umową dzierżawy a kredytem. Z jednej strony leasingobiorca spłaca wartość przedmiotu leasingu, a z drugiej leasingodawca pozostaje właścicielem danego aktywa na czas trwania umowy. Jest również odpowiedzialny za jego serwis. Warto dodać, że leasingobiorca w zależności od zawartej umowy może mieć możliwość wykupienia aktywa po zakończeniu trwania leasingu. Z reguły przedmioty leasingu tracą na wartości w trakcie trwania umowy, wyjątkiem są tylko nieruchomości (domy, mieszkania), które z upływem czasu zazwyczaj zyskują. Wynika to ze stale rosnącego popytu na własne lokum.

Krótka historia leasingu w Polsce

Leasing, pomimo iż wydaje się stosunkowo nowym tworem współczesnych banków, funkcjonował już dużo wcześniej. Starożytne cywilizacje takie jak Egipt czy Mezopotamia korzystały z takich instrumentów jak najem, czy dzierżawa. Niektóre formy takiego najmu mogą zostać przez nas uznane za prekursorów współczesnego leasingu. Pierwszą niezależną firmą leasingową był United States Leasing Corporation, która powstała w 1952r w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat później (1960 r.) podobne firmy zaczęły powstawać w Europie i Azji. W Europie tworzenie tego typu firm zapoczątkowały Niemcy, ale leasing szybko przypadł do gustu pozostałym krajom zachodniej Europy. Na początku podmioty leasingowe należały  do banków, dopiero w miarę rozwoju tej formy finansowania zaczęły powstawać osobne podmioty. Do końca lat 80. leasing w Polsce właściwie nie istniał. Dopiero zmiany ustrojowe pozwoliły na rozwój tego sektora, którego wartość skokowo rosła aż do kryzysu w 2008r, pomimo braku regulacji prawnych, wprowadzonych dopiero w 2000 r.

Leasing okazuje się być świetną formą finansowania dla rozwijających się gospodarek. Pomimo braku kapitału rośnie poziom inwestycji oraz PKB. Szacuje się, że leasing może sfinansować nawet do 30% inwestycji firmy, a to dobra wiadomość dla tych, którzy startują z niskiego poziomu. Po kryzysie z pierwszej dekady XXI w. sektor leasingu stracił 30% wartości,  z 33,1 mld zł w 2008 r. do 23 mld zł w 2009 r. Straty odrobiono dopiero w 2013 r.

Łączna wartość polskiego rynku leasingu w latach 1995-2015. Źródło: leasing.org.pl

Istotną zmianą statystyk z tego okresu było również niemal stałe wyhamowanie wartości umów zawieranych na nieruchomości. W następnych latach mogliśmy obserwować silny wzrost wartości leasingów w Polsce aż do 2018 r., kiedy to rynek osiągnął 82,6 mld zł. Rok 2019 przyniósł wyhamowanie sektora zwłaszcza w drugim i trzecim kwartale.

Kolejny rok nie poprawił sytuacji, musimy jednak pamiętać, że to w tym roku zawitała do nas pandemia koronawirusa. Czasem ożywienia sektora okazał się rok 2021. Jak podaje Polski Związek Leasingu, wartość nowych kontraktów leasingowych w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku wyniosła 68,2 mld zł. To wzrost względem 2020 r. o 41,2%. Szczególny wzrost przypada na samochody ciężarowe, wyniósł on aż 85,8% r/r.

Nie tylko samochody

Wielu ludzi leasing w pierwszej kolejności kojarzy z samochodami osobowymi. Stanowią one ważną część tego sektora, ponieważ co roku generują ok. 45% wszystkich umów leasingowych. Jednak nie tylko samochody można „brać w leasing”.

Źródło: leasing.org.pl

Powyższa struktura prezentuje rozkład sektora w 2019r. Możemy zauważyć spory udział maszyn i pojazdów ciężarowych, co wskazuje na to, że firmy korzystają z formy leasingu, przede wszystkim zaopatrując się w narzędzia do pracy.

Małe i średnie przedsiębiorstwa siłą polskiej gospodarki

Powyższe hasło często możemy usłyszeć w opinii publicznej. Patrząc na statystyki, włączając te dotyczące sektora leasingu, znajdziemy potwierdzenie tej tezy. Nic w tym dziwnego, ponieważ z leasingu może skorzystać każdy rodzaj działalności, łącznie z jednoosobową działalnością gospodarczą, a przedstawicieli tej formy prowadzenia biznesu w Polsce nie brakuje.

Źródło: leasing.org.pl

Szacunkowa struktura klientów firm leasingowych za 2020 r podsuwa tezę, że leasing to domena małych i średnich firm. To właśnie one stanowią większość krajowego rynku.

Leasing u naszych sąsiadów

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na wielu dziedzinach gospodarki, w tym branży leasingowej. Podobna sytuacja miała miejsce w większości krajów Europy. Patrząc na rok 2020, wartość wszystkich nowych umów leasingowych zawartych w Europie wyniosła 351,9 mld euro, a to oznacza spadek wartości o 14,2% r/r. Polska na tle pozostałych krajów starego kontynentu wypada całkiem dobrze, bo na 6 pozycji z wynikiem -10,1% r/r. Jedyne kraje, które wykazały wzrost to Ukraina, Grecja i Turcja, natomiast w krajach bałtyckich, Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji i Maroko spadek wartości nowych umów leasingowych osiągnął ponad -20% r/r, jest to prawdziwa recesja w porównaniu do naszych, krajowych strat. Największy wpływ na całą tę sytuację miał duży przestój na rynku samochodów, zarówno osobowych, jak i dostawczych.


Jeśli chodzi o odrabianie strat w 2021 roku, to dane z pierwszych dwóch kwartałów pokazują bardzo wysoką dynamikę wzrostu w całej Europie. Wpływ na to ma niski próg wejścia po zeszłorocznej recesji. Polska może pochwalić się wzrostem tego sektora o 36,2% r/r (I i II kwartał 2021). Dla Europy w ogólnym rozrachunku wzrost ten wynosi 32,1%.

Sektor z potencjałem

Przyglądając się sektorowi leasingów, możemy dojść do wniosku, że nie jest on zbyt odporny na kryzysy gospodarcze. Może to wynikać z faktu, iż wielu przedsiębiorców w sytuacji kryzysowej nie planuje swoich działań w długim terminie. Mimo to wyniki prezentowane przez firmy leasingowe dowodzą, jak szybko ten sektor jest w stanie odrobić wszelkie straty.
Taka forma finansowania skierowana jest niemal do każdej branży niezależnie od wielkości planowanych inwestycji czy stopnia rozwoju. Planując stworzenie, restrukturyzacje, rozwój bądź dowolne zmiany w swojej firmie warto rozważyć formę finansowania, jaką jest leasing.

About the author