Hojna dywidenda Orlenu

grafika: materiały prasowe Grupy Orlen.

W tegotygodniowym Profit Weekly przeczytasz o następujących tematach:

  • Zarząd PKN Orlen wydał rekomendację dotyczącą wartości dywidendy za 2020 rok.
  • Janet Yellen proponuje minimalną stawkę podatku CIT.
  • Tempo szczepień ma przyspieszyć.
  • Inwestorzy wrócili na giełdy w dobrych nastrojach.

PKN Orlen informuje o planowanej dywidendzie

6 kwietnia przedstawiciele PKN Orlen wystosowali komunikat, w którym ogłoszono, że zarząd spółki zarekomenduje wypłatę dywidendy za 2020 r. w wysokości 3,5 zł na jedną akcję. Wartość wypłaconej akcjonariuszom dywidendy ma wynieść łącznie około 1,5 mld zł. Środki przeznaczone na ten cel będą pochodzić z kapitału zapasowego spółki.

Wysoka dywidenda jest istotnym elementem strategii rozwoju spółki na najbliższe 10 lat. Rekomendacja zarządu była spodziewana, a jej wpływ na notowania akcji spółki był raczej znikomy i krótkotrwały.

Notowania kursu akcji spółki PKN Orlen w dniach 1.04-9.04 2021 r., źródło: stooq.pl

Ostateczna decyzja w sprawach wypłaty dywidendy i podziału kapitału zapasowego leży w kompetencjach walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Jeśli akcjonariusze zdecydują się na zrealizowanie rekomendacji zarządu, to już 9 raz z rzędu, PKN Orlen podzieli się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem. W ostatnich latach spółka wyróżniała się regularnością w wypłacaniu dywidend. Stopa dywidendy za rok 2020 będzie najwyższa od 15 lat.

„Dotrzymujemy słowa. W naszej strategii do 2030 r. zadeklarowaliśmy powrót do wzrostowej ścieżki dywidendy w wysokości minimum 3,5 zł na akcję i teraz tę zapowiedź realizujemy” – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Dywidendy wypłacane przez PKN Orlen od 1999r. źródło: strefainwestorów.pl

Globalna minimalna stawka CIT

We wtorek sekretarz skarbu w administracji Joe Bidena, Janet Yellen ogłosiła, że wraz z państwami należącymi grupy G20 pracuje nad wprowadzeniem globalnej minimalnej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Ma to uchronić kraje z relatywnie wysoką stawką podatkową  przed „ucieczką od podatku” dokonywaną przez spółki rejestrujące działalność w rajach podatkowych. Głównym beneficjentem takiej zmiany byłyby Stany Zjednoczone. Dodatkowe wpływy podatkowe zostałyby przeznaczone na realizację planów inwestycyjnych ogłaszanych przez prezydenta USA. Stawka takiego podatku miałaby wynosić 21%. 

Uregulowanie kwestii podatku dochodowego od osób prawnych na szczeblu globalnym jest argumentowane koniecznością zaprzestania konkurencji stawkami podatkowymi. W niektórych państwach zasady opodatkowania są tworzone w celu zachęcenia wielkich korporacji do płacenia w nich podatku dochodowego. Konkurencja podatkowa sprawia, że wiele spółek nie płaci podatku dochodowego w państwach, w których operuje. Jest to zjawisko zauważalnie wpływające na stan finansów publicznych w wielu krajach. Yellen pokreśliła również, że kraje potrzebują stabilnej sytuacji podatkowej, ponieważ wpływy z podatków pozwalają na zapewnienie podstawowych dóbr publicznych.

Również Komisja Europejska odniosła się do wspomnianej propozycji z optymizmem. Głównym aspektem budzącym obawy jest stawka podatku. Komisja opowiedziała się za kontynuacją rozmów w ramach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.

Rząd chce przyspieszyć szczepienia

W związku ze znacznym wzrostem zachorowań w ostatnich tygodniach, rząd zdecydował się na zmiany
w systemie szczepień. Ogłoszono, że zwiększona zostanie liczba osób które mogą szczepić oraz kierować pacjentów na szczepienia. Dotychczas kwalifikacje na szczepienie  przeprowadzali wyłącznie lekarze. Dzięki zmienionemu systemowi kwalifikacji w postaci kwestionariusza kwalifikacje będą mogły przeprowadzać przedstawiciele takich zawodów jak pielęgniarki, ratownicy medyczni, farmaceuci, położne, stomatolodzy, fizjoterapeuci. W przypadku wątpliwości, pacjenci zostaną skierowani na badania lekarskie.

Zdaniem Michała Dworczyka, liczba osób mających uprawnienia do kwalifikacji na szczepienie wzrośnie 10-krotnie. Zmiana zasad była argumentowana stosowaniem podobnych rozwiązań przez inne kraje europejskie.

Prowadzone w ten sposób działania mają w znaczący sposób przybliżyć nas do zapewnienia ochrony obywatelom oraz do całkowitego odmrożenia gospodarki kraju.

Źródło: gov.pl

Sytuacja na giełdach

Ze względu na Wielkanoc, tydzień na warszawskiej giełdzie rozpoczął się wraz z początkiem wtorkowej sesji. Nastroje inwestorów spowodowały, że kurs indeksu zakończył pierwszą poświąteczną sesję powyżej 2000 pkt., wobec wartości 1954,38 pkt., którą zakończył się poprzedzający dzień notowań. Kolejne dni lekko skorygowały wtorkowy wzrost. WIG-20 zamknął tydzień wynikiem 1975.11 pkt.. Tygodniowa stopa zwrotu indeksu blue chipów wyniosła 1,06%.

Notowania Wig20 w dniach 1.04-9.04 2021r.,źródło: stooq.pl

Najważniejsze indeksy giełdowe amerykańskich parkietów zanotowały zauważalne wzrosty po wielkanocnej przerwie. Jedną z ich przyczyn było ogłoszenie znacznych planów inwestycyjnych w amerykańskiej gospodarce.

S&P 500 (+3,84%)

Notowania S&P 500  w dniach 5.04-9.04 2021r.,źródło: stooq.pl

Nasdaq Composite (+4,56%)

Notowania Nasdaq Composite w dniach 5.04-9.04 2021r.,źródło: stooq.pl

Dow Jones Industrial (+3,27%)

Notowania Dow Jones Industrial w dniach 5.04-9.04 2021r.,źródło: stooq.pl

About the author