Profit Weekly: Sukces Mabionu

  • Mabion obiektem zainteresowania inwestorów po podpisaniu umowy z amerykańskim koncernem.
  • Korzystny tydzień dla spółek paliwowych.
  • Amerykański rynek pracy daje nadzieję na szybsze ożywienie.
  • Spadek kursu miedzi – czy hossa na surowcu się kończy?

Szczepionka w Polsce

Notowana na GPW spółka Mabion S.A zawarła umowę ramową dotyczącą transferu technologii w procesie produkcji szczepionek na Covid-19 z amerykańskim przedsiębiorstwem biotechnologicznym Novavax Inc. W ramach współpracy zakłady spółki zostaną włączone do łańcucha wytwórczego Novavax w zakresie wytwarzania substancji czynnej stosowanej w szczepionkach. Jednocześnie Mabion zawarł porozumienie z Polskim Funduszem Rozwoju o wsparciu finansowym w wysokości do kwoty 40 mln zł z przeznaczeniem na zwiększenie mocy produkcyjnych. W odpowiedzi na pozytywne wiadomości napływające ze spółki, akcje drożały momentami na środowej sesji o 90 proc. W szczytowym momencie czwartkowej sesji walorami Mabionu handlowano już po cenie 98 zł, co stanowiło ponad 300 proc. wyceny z początku tygodnia. Pomimo ostudzenia początkowych nastrojów inwestorów Mabion zamknął tydzień z ceną 63 zł za akcje, łączną kapitalizacją 865 mln zł. Czynny udział polskiej spółki w procesie produkcyjnym szczepionki budzi duże zadowolenie. Jest ono wzmacniane dzięki dobrym wynikom badań klinicznych szczepionki opracowanej przez amerykański koncern. Sięga ona około 90%, a sam preparat nie wymaga niestandardowych form przechowywania.

Kurs akcji Mabion SA

  Podsumowanie tygodnia na GPW

Gorsza końcówka tygodnia nie przeszkodziła indeksowi WIG20 zamknąć pierwszy tydzień marca na niewielkim plusie. Jego wartość wyniosła 1939,59 pkt. W dalszym ciągu indeks blue chipów pozostaje w konsolidacji na poziomach 1880 – 2020 pkt. Dobrze radziły sobie spółki branży paliwowej, na piątkowym zamknięciu zarówno Lotos jak i Orlen zanotowały odpowiednio wzrost o 6,14 proc. i 3,71 proc. Poprawie sentymentu na spółkach petrochemicznych sprzyja perspektywa zwiększenia marż w tym segmencie rynkowym oraz wzrost cen ropy po decyzji OPEC+ w sprawie dalszego utrzymywania zmniejszonej podaży tego surowca. Końcem tygodnia wyhamowaniu uległy ostatnie wzrosty sektora bankowego, zapoczątkowane publikacjami lepszych od oczekiwanych wyników za IV kwartał ubiegłego roku. Niektóre banki znalazły się na poziomach niespotykanych od roku. Dużo gorzej spisywał się sektor górniczy, JSW w ujęciu tygodniowym straciło 2,78 proc., natomiast KGHM 2,19 proc. Przełożyły się na to spadki cen miedzi i węgla. Dobre wyniki nie uchroniły od spadku kursu akcji Allegro. Spółka w czwartym kwartale 2020 roku osiągnęła 260,6 mln zł zysku netto, jednak perspektywom na przyszłość w dalszym ciągu zagraża ekspansja Amazona na polski rynek e-commerce. Pod kreską znalazł się indeks reprezentujący średnie spółki. MWIG40 z końcem tygodnia wynosił 4297.17 pkt (-0.24 proc). Znacznie zyskiwały spółki ,,covidowe”, niekwestionowanym liderem wzrostów okazał się Mabion. Również Mercator zyskuje na znaczeniu w obliczu obaw związanych z trzecią falą zachorowań, notując prawie 5 proc wzrost. SWIG80 zakończył tydzień najlepszym wynikiem 17748.63 pkt, rosnąc w minionym tygodniu o 1,25 proc.

Notowania indeksu WIG-20 w ostatnich 3 miesiącach

NASDAQ w korekcie

W Stanach Zjednoczonych początek marca stanął pod znakiem dalszych spadków spółek technologicznych. Indeks NASDAQ, który po osiągnięciu historycznego szczytu w lutym na poziomie 14175 pkt. 3 tydzień z rzędu kontynuuje korektę, zbliżając się momentami do poziomu z grudnia.  W ujęciu tygodniowym indeks stracił blisko 2,06 proc, notując tym samym najgorszy wynik wśród głównych amerykańskich indeksów. Liderami spadków były m.in. Tesla ( – 4,25 proc.), Twitter ( – 5 proc.) oraz Netflix (- 4,76 proc.). Niepokój wśród inwestorów wywołują rosnące rentowności amerykańskich obligacji, które powodują wzmożony ruch na rynkach akcyjnych poprzez odpływ kapitału do spółek tradycyjnych. W przypadku 10-latek rentowność rosła na zakończenie tygodnia o 2 pb do 1,57 proc., kontynuując tym samym wzrosty z poziomu 1,40 proc. na początku tygodnia. Dużo lepiej radził sobie przemysłowy Dow Jones, który na zakończenie tygodnia wyniósł 31496 pkt. (wzrost + 1,82 proc), czy S&P 500 na piątkowym zamknięciu wynoszący 3841.94 pkt. (+ 0,81 proc. )

Kurs indeksu NASDAQ w ostatnich 3 miesiącach

Wzrost zatrudnienia w USA

Pozytywnie zaskoczyły dane dotyczące poziomu zatrudnienia w USA.  Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło w lutym o 379 tys. względem stycznia, dwukrotnie przewyższając najśmielsze oczekiwania ekonomistów. Poluzowanie części covidowych restrykcji przełożyło się na zwiększoną liczbę etatów zwłaszcza w takich sektorach jak hotelarstwo i rozrywka. Jednocześnie stopa bezrobocia spadła w lutym do 6,2%. Poprawa obserwowana w amerykańskiej gospodarce oraz ekspansja fiskalna rządu mogą skłonić Rezerwę Federalną do wcześniejszej zmiany polityki monetarnej.

Przecena miedzi

Przełom lutego i marca przyniósł największe od roku spadki cen miedzi. Na londyńskiej giełdzie metali LME ceny 3 miesięcznych kontraktów na dostawy miedzi spadły od osiągnięcia lokalnego szczytu o 600 USD do poziomu 8996 USD / tonę. Miedź wciąż pozostaje bardzo wysoko wyceniana. Zeszłotygodniowe spadki nie powinny przerodzić się w długookresowy trend, pomimo zwiększenia się rentowności amerykańskich obligacji oraz umocnienia się dolara.

Kurs miedzi w ostatnich 3 miesiącach [USD za tonę]

About the author