Raport makroekonomiczny

Zdanie o Raporcie

Początek września obfitował w publikacje danych makroekonomicznych dotyczących Strefy Euro oraz USA. Poznaliśmy między innym skalę zapaści gospodarczej w drugim kwartale 2020 roku, którą doskonale obrazuje dynamika PKB europejskiej wspólnoty walutowej. Sprzedaż detaliczna w UE wbrew oczekiwaniom ekonomistów zanotowała spadek w ujęciu miesięcznym.  W przeciwieństwie do Europy, informacje napływające z gospodarki amerykańskiej wypadły korzystniej, co spowodowało niewielkie osłabienie się kursu EUR do USD.

Kwartalne dane PKB w Unii Europejskiej

Zgodnie z opublikowanymi przez Eurostat danymi dotyczącymi dynamiki PKB w II kwartale 2020 roku PKB strefy Euro spadło o 11,8 proc. w ujęciu kwartalnym oraz o 14,7 proc. w ujęciu rocznym.  Jest to najgorszy wynik w historii prowadzonych badań. Polska na tle innych unijnych gospodarek wypadła przeciętnie, w ujęciu kwartalnym ze spadkiem o 8,9 proc. i rocznym o 7,9 proc. . Najbardziej ucierpiały gospodarki krajów, których PKB w dużej mierze uzależnione jest od wpływów z turystyki takie jak Hiszpania oraz Chorwacja ( spadek -22,1 proc r/r oraz -15,1 proc. r/r)

Spadek sprzedaży detalicznej Strefy Euro

Niemałym zaskoczeniem okazał się spadek sprzedaży detalicznej strefy euro.  Prognozy ekonomistów zakładające w lipcu utrzymanie dynamiki  i wzrost  obrotu handlowego o 1,5 proc. nie sprawdziły się. Według danych Eurostatu sprzedaż detaliczna  w lipcu była niższa względem czerwca o 1,3 proc.

Dane Makroekonomiczne z USA

Pozytywne odczyty pojawiły się w Stanach Zjednoczonych.  W tygodniu zakończonym 29 sierpnia liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 881 tys. wobec konsensusu 950 tys. Oznacza to spadek rejestracji nowych bezrobotnych o 130 tys. względem poprzedniego tygodnia. Indeks PMI dla przemysłu w sierpniu wzrósł do 53,10 pkt. (wcześniej 50,90 pkt.), a PMI w usługach za sierpień wyniósł 55,00 pkt (wcześniej 50,00 pkt.) co pokazuje wzmożone ożywienie w obu sektorach.

Giełdy

Indeks reprezentujący największe spółki na warszawskiej giełdzie znalazł się najniżej od czerwca. Na wtorkowym zamknięciu wartość WIG20 wyniosła 1733,88 pkt. Niedźwiedzie nastroje nie ominęły również średnich i małych spółek których indeksy notowały po kilka sesji spadkowych. Fala spadków nasiliła się pod wpływem głębokiej korekty zza oceanu, gdzie akcje takich gigantów jak Apple czy Tesla po ostatnich historycznych maksimach, na wtorkowej sesji taniały odpowiednio po 7 proc. i 21 proc. Na rynkach panuje bardzo duża zmienność wynikająca z niepewności co do skali kryzysu i widma możliwego powrotu do rządowych restrykcji w związku z Covid-19. Rynki wyczekują także na decyzje Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polityki monetarnej.  W środku tygodnia indeksy w USA zanotowały chwilowe odbicie;  S&P 500 wynosił pod koniec dnia 3398,96 pkt, Dow Jones Industrial 27940,46 pkt. a Nasdaq Composite 11141,56 pkt.

Miedź

Wrzesień przyniósł kontynuacje wzrostów na miedzi oraz nowe szczyty. Notowania miedzi na londyńskim LME w szczytowym momencie wynosiły 6830 USD/ tonę, notując tym samym ponad 55 procentowy wzrost względem marcowego dołka. Dobry sentyment na miedzi poprawiają malejące zapasy tego towaru, spowodowane zwiększonym popytem na metale przemysłowe w związku z ożywieniem gospodarczym w wielu krajach. Ponadto w Chinach władze zamierzają przeznaczyć rekordowe nakłady na rozwój infrastruktury, do którego miedź jest niezbędna.

Ropa

Ceny ropy naftowej WTI w ostatnich dniach zaliczyły małą korektę. Strona podażowa okazała się silniejsza, kontrakty na ropę notowane na NYMEX spadły do ceny poniżej 38 USD/baryłkę. Wzrostom na ropie nie sprzyja zmniejszający się popyt na ten surowiec wynikający z zakończenia wakacji oraz w dalszym ciągu zamknięcia dużej ilości połączeń lotniczych.

EUR/USD

Na początku września na najpopularniejszej parze walutowej kurs EUR/USD osiągnął swoje maksimum od maja 2018 roku dochodząc do poziomu 1.2010. W kolejnych dniach można było zaobserwować przecenę euro w stosunku do dolara wynikającą w głównej mierze z gorszych danych napływających ze strefy euro, a także pozytywnych informacji odnośnie spadającego bezrobocia w USA. Europejskiej walucie nie pomaga także oczekiwanie na zwiększenie stymulacji monetarnej przez Europejski Bank Centralny. Aktualne poziomy oscylują blisko 1.1800, jednak dziesięciodniowe wsparcie zostało przełamane.

EUR/PLN

Nowy miesiąc przyniósł także wybicie się z konsolidacji pary EUR/PLN. Euro na przestrzeni kilku dni umocniło się aż o 0,09 PLN względem złotego ( z poziomu 4.38 do 4.47). Przełożyły się na to obawy szerokiego rynku o przebieg ożywienia w strefie Euro. Słabsze dane o sytuacji gospodarczej i sprzedaży detalicznej wywołały przepływ kapitału do bezpieczniejszych walut centralnych na niekorzyść rynków regionalnych.

About the author