Raport sektorowy – górnictwo

Zdanie o raporcie

Sektor górniczy pomimo niesprzyjającego od lat otoczenia i pogarszających się perspektyw w dalszym ciągu stanowi istotną część polskiej gospodarki. W znacząco różnych warunkach funkcjonują dwa odrębne działy polskiego górnictwa – górnictwo metali oraz górnictwo węgla.

Informacje Podstawowe

Polska jest krajem bogato zasobnym w surowce mineralne. Na jej terytorium znajdują się jedne z największych złóż miedzi oraz węgla kamiennego w Europie. Jednakże na warszawskim parkiecie są notowane akcje zaledwie czterech spółek sektora. W indeksie WIG20 znajdują się dwie spółki wydobywcze – KGHM Polska Miedź S.A (wydobycie rudy miedzi i metali nieżelaznych) oraz Jastrzębska Spółka Węglowa S.A (produkcja węgla koksującego oraz wydobycie węgla kamiennego), których łączny udział w indeksie blue chipów wynosi ok. 12%. Ponadto, jeśli chodzi o mniejsze spółki z branży górniczej notowany na GPW jest Lubelski Węgiel S.A oraz Prairie Mining Ltd. Wyżej wymienione spółki składają się na subindeks branżowy WIG-GORNIC.

Górnictwo węgla w Polsce – Węgiel Kamienny

W polskim sektorze górniczym węgla kamiennego zatrudnionych jest 83 tys. osób. Ilość miejsc pracy spada systematycznie od czasów transformacji ustrojowej (na początku lat 90. zatrudnienie w górnictwie wynosiło dla porównania 388 tys.). Tendencję spadkową wykazuje także wydobycie węgla – w 2019 roku wyniosło 61,8 mln ton ( 76 mln ton w 2010 roku i 102 mln ton w 2000). Mimo to, Polska wciąż jest największym producentem węgla kamiennego wspólnoty europejskiej, ponieważ większość krajów wycofała się z eksploatacji swoich złóż ze względu na ich wysoką nierentowność. Taki los w niedalekiej przyszłości spotkać może wydobycie w Polsce, gdzie z każdym rokiem górnictwo staje się coraz bardziej nieopłacalne. Wynika to w głównej mierze z rosnących kosztów wydobycia  – pokłady węgla poprzez nadmierną eksploatację złóż znajdują się coraz głębiej. Stale rosną koszty pracownicze w postaci premii, podwyżek oraz dodatkowych świadczeń. Szkodliwy wpływ dla rodzimej branży wywiera również rosnący import z krajów takich jak Rosja czy Australia, stanowiący dużą konkurencje cenową. Istotnym czynnikiem pozaekonomicznym jest unijna polityka ekologiczna zmierzająca do osiągnięcia zeroemisyjności i systematycznego odchodzenia od elektrowni węglowych na rzecz odnawialnych źródeł energii, która dodatkowo zmniejszy zapotrzebowanie na ten surowiec w energetyce.


Wydobycie węgla w ujęciu miesięcznym (w mln ton)

Źródło polskirynekwegla.pl

Zatrudnienie w górnictwie

Źródło polskirynekwegla.pl

Sprzedaż w ujęciu miesięcznym

Źródło polskirynekwegla.pl

Utrzymanie węgla koksującego na liście surowców krytycznych UE

Pozytywnym echem na wycenie rynkowej JSW S.A odbiła się opublikowana przez Komisje Europejską lista surowców kluczowych dla rozwoju gospodarczego i technologicznego. Pozostał na niej węgiel koksujący, niezbędny między innymi do produkcji stali co umożliwi dalsze wsparcie finansowe. Ponadto, po zamknięciu czeskich kopalń Polska będzie jedynym producentem tego surowca w całej Europie. Od początku września cena akcji Jastrzębskiej Spółki Węglowej zanotowała wzrost o 75%.

Polityka Energetyczna Polski 2040

Ministerstwo Klimatu zakończyło etap konsultacji projektu Polityki Energetycznej Polski 2040. Dotyczy on między innymi rozwijania alternatywnego do węgla zeroemisyjnego systemu energetycznego, skierowania funduszy z Unii Europejskiej do regionów silnie uzależnionych od węgla na realizację transformacji oraz rezygnacji z węgla w ciepłownictwie indywidualnym. Realizacja tego projektu w praktyce oznaczałaby całkowite odejście od węgla w ciągu najbliższych 20 lat i systematyczną likwidacje kopalń.

Kursy spółek Węglowych

Kurs akcji spółki JSW
Kurs akcji spółki Bogdanka

Górnictwo metali w Polsce – Miedź i srebro

Perspektywy spółek górniczych różnią się od siebie diametralnie ze względu na wydobywany surowiec. Miedź i srebro na tym polu wypadają zdecydowanie korzystniej od węgla kamiennego. Polski KGHM jest drugim największym producentem srebra i szóstym co do wielkości producentem miedzi na świecie. Zatrudnienie w sektorze utrzymuje się od lat na stabilnym poziomie około 18 tysięcy osób. W 2019 roku KGHM wyprodukował 702 tys. ton miedzi płatnej, 566 tys. ton miedzi elektrolitycznej i 1400 tys. ton srebra metalicznego utrzymując tym samym kilkuletni trend stałego wzrostu produkcji. Ceny miedzi na światowych rynkach rosną nieprzerwanie od marcowego dołka, obecnie znajdując się blisko poziomów 6800 USD / tona. Istotnie na aktualną wycenę miedzi wpływają malejące zapasy tego towaru, spowodowane zwiększonym popytem na metale przemysłowe w związku z ożywieniem gospodarczym w wielu krajach. Na rynku miedzi w najbliższych latach spodziewany jest deficyt podaży. Za wzrostem popytu na miedź w przyszłości przemawia rozwój branży samochodów elektrycznych oraz odnawialnych źródeł energii które wymagają zwiększonej ilości miedzi wykorzystywanej w kablach. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku srebra. Znajduje ono szerokie zastosowanie przy produkcji laptopów i smartfonów, na które pojawił się wzmożony popyt w trakcie lockdownu i przejścia do pracy zdalnej w wielu firmach.

kurs miedzi USD/tona, źródło: bankier.pl
kurs akcji spółki KGHM

About the author